gureskola.net

SARBIDEA

Izena Eman

Captcha Aldatu

Zer da Gureskola.net?

Gureskola.net ikastetxeei zuzendutako aplikazioa da, lotura-panel bat erabiltzeko aukera ematen duena, hierarkikoki antolatuta, atalka, mailaka eta azpi-mailaka. Honela, ikastetxeak aukeran izango du dokumentazio zuhaitz bat, beharrezkoa den informazioaren antolaketa eta ondorengo bilaketa lana erraztuko duena zalantzarik gabe. Ikastetxeko zuzendaritzak bakarrik eskatu ahal ditu plataforma kudeatzeko eta erabiltzeko baimen-txartela. Horretarako Arabako Hezkuntzako Ikastetzeen zuzendarien mintegiko partaidea izan behar da [zuzendari.net]. Behin akreditazioa lortuta, ikastetxeko zuzendaritzak hezkuntza komunitateko beste partaideei sarbidea eman ahal die, bertako edukien eta publikatutako esteken ardura hartuz.

Gureskola.net es una aplicación web dirigida a centros educativos, que posibilita disponer de un panel de vínculos, organizados jerárquicamente por sectores, categorías y subcategorías. De esta forma, el centro educativo puede disponer de un árbol documental que, sin duda, facilitará la organización y posterior búsqueda de los documentos utilizados en el centro. Solamente la dirección del centro puede solicitar credenciales para utilizar y administrar la plataforma. Para ello debe ser miembro del seminario de directores y directoras de centros educativos de Álava [zuzendari.net]. Una vez conseguida la acreditación, la dirección del centro puede dar acceso al resto de miembros de la comunidad educativa, haciéndose responsable de los contenidos y enlaces publicados.

© gureskola.net